Coop4Healthcare

Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev

O projektu

Inoviranje v zdravstvu je nuja. Potrebe pacientov naraščajo, tehnološki razvoj prehiteva obstoječi pravni in sistemski okvir, demografski pritisk starajočega prebivalstva se povečuje. Spremembe v zdravstvenem sistemu so kompleksne in temeljijo prvenstveno na znanju. Cilj medsebojnega povezovanja v okviru projekta COOP4HEALTHCARE je zato sodelovanje. S pilotnimi projekti želimo spodbujati povezovanje in sodelovanje relevantnih deležnikov na ravni čezmejnega programskega območja ter vključevanjem strateških evropskih partnerjev s ciljem uvajanja novih rešitev in storitev, ki bodo pacientu, zdravniku in osebju bolj prijazne, bodo pomagale pri znižanju stroškov in bodo olajšale povečan demografski pritisk. Dolgoročno bodo predstavljene nove rešitve prispevale k vidnejši vlogi preventive, izboljšale dostopnost in tudi kakovost storitev.

Novice in Prenosi

Obisk avstrijskega deželnega glavarja mag. Hansa Petera Doskozila

Dne 24. julija 2019 je Tehnološki park Ljubljana obiskal deželni glavar Gradiščanske mag. Hans Peter Doskozil. Namen tega srečanja je bila predstavitev inovativnih podjetij in projektov iz področja digitalnega zdravstva in so se ga udeležili tudi slovenski minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Purič, deželni svetnik Gradiščanske Christian Illedits, veleposlanica Republike Avstrije v Republiki Sloveniji mag. Sigrid Berka. Andreja Hlišč iz Tehnološkega parka Ljubljana je predstavila delovanje in aktivnosti te poslovne institucije, ki vključujejo tudi delo na projektih iz področja zdravstvenih inovacij Coop4Healthcare in digitalLIFE4CE ter skupnost zdravstvenih podjetij in organizacij Healthday.si. Gradiščanska univerza uporabnih znanosti (FHB), ki sodeluje pri omenjenih projektih kot partner, se je tudi udeležila dogodka. Sledila je govorka mag. Silva Nemeš iz Inovacijsko tehnološkega grozda Murska Sobota (ITC), ki se posveča vzpostavitvi dolgoročnega sodelovanja med strokovnjaki ter prenosu znanja in tehnologij, sodeluje pa tudi kot partner pri projektu Coop4Healthcare. Kot zadnji je nastopil Andraž Krajnc, direktor podjetja Eurotronik Kranj, ki razvija napredne digitalne rešitve, namenjene zdravstveni negi. V svoji prezentaciji je poudaril pomembnost projektov Interreg, saj omogočajo podjetjem samopromocijo in vstop na tuje trge prek različnih dogodkov ter po meri pripravljenih sestankov. Srečanje se je zaključilo z obiskom podjetja Acies Bio, kjer se je delegacija lahko seznanila z njihovim delom na področju raziskav, razvoja in svetovanja za farmacevtsko, prehransko ter kemijsko industrijo. Acies Bio je tudi pomemben član Tehnološkega parka Ljubljana.
Dogodek je bila odlična priložnost za predstavitev regionalnih in čezmejnih aktivnosti projektnih partnerjev in sodelavcev iz področja digitalnega zdravstva, ter za mreženje med državnimi ustanovami, podjetji, institucijami in ostalimi deležniki.

Foto: Bgld. Landesmedienservice

Projekta COOP4HEALTHCARE srečanje partnerjev

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede v sodelovanju s Centrom za družboslovno informatiko je 18. in 19. junija 2019 gostila tretje srečanje partnerjev projekta COOP4HEALTHCARE. Srečanje je bilo namenjeno načrtovanju »demonstracijskih dni« (angl. lab days), na katerih bodo projektni partnerji relevantnim deležnikom predstavili ključne inovativne elemente svojih pilotnih projektov, v živo, s predstavitvijo tehnologije in inovativnih pristopov, ki jih projektni partnerji implementirajo v svojih pilotnih projektih. S tem bo partnerstvo svoje delo in vizijo približalo ključnim deležnikom na področju integrirane (zdravstvene) oskrbe, novo pridobljeno znanje in odzivi pa bodo služili kot izhodišče za razprave COOP4HEALTHCARE možganskega trusta (angl. COOP4HEALTCARE Think tank), čigar priporočila bo partnerstvo uporabilo pri razvoju strategije in oblikovanju načrta za obdobje 2020-2026. S tem partnerstvo vzpostavlja temelje nadaljnjega razvoja pilotnih projektov na področju integriranih rešitev v zdravstvu in oskrbi in naslavlja osnovni cilj projekta – izboljšanje institucionalne zmogljivosti na področju zdravstvene oskrbe.

Vabljeni k branju prve izdaje novičnika projekta COOP4HEALTHCARE.

HealthDay.si Ljubljana

V ponedeljek, 3. decembra 2018 je v Tehnološkem parku Ljubljana potekal že peti dogodek o digitalnem zdravju – HealthDay.si. Rdeča nit je predstavljala financiranje inovacij in njihovih rešitev v zdravstvu. V štirih sklopih smo z več kot 30-imi domačimi in tujimi predavatelji zajeli izkušnje tujih ekosistemov za podporo zdravstvenih inovacij, predstavitve izkušenj podjetnikov, ki so uspeli pritegniti investitorje, pogovore s predstavniki zavarovalnic, s strokovnjaki za zdravstvene regulative in z investitorji ter razstavili tehnologije slovenskih digitalnih zdravstvenih produktov. Razstavo zdravstvenih inovacij je omogočil projekt COOP4HEALTHCARE) Mojca Cvirn, Tehnološki park Ljubljana in partnerica v projektu COOP4HEALTHCARE je na okrogli mizi izpostavila, da mora ekosistem start-upom v zdravstvu nuditi močnejšo podporo, k čemur bo projekt COOP4HEALTHCARE s svojo mrežo evropskih mentorjev in zanimivimi pilotnimi projekti, zagotovo pripomogel.

Reportaža z dogodka.

Mr. Jack van Lint, NLC Healthcare Venture Builder

Mrs. Piret Hirv, Talinn Science Park

Mojca Cvirn, Tehnološki park Ljubljana na okrogli mizi

Razstava digitalnih zdravstvenih inovacij in pestro mreženje udeležencev

Razstava digitalnih zdravstvenih inovacij in pestro mreženje udeležencev

Slovenski podjetniki delijo svoje zgodbe, od leve proti desni: Marko Bitenc, Geneplanet; Nejc Škoberne, Genialis; Iztok Žilavec, Mikropis in 24aLife; Katarina Pavšek, Feelif; Aleš Smokvina, Marand)

Healthday.si ekosistem

Za dodatne informacije se obrnite na Mojco Cvirn, mojca.cvirn@tp-lj.si, +386 (1) 620 3 406

Javni dogodek projekta COOP4HEALTHCARE: 23. November 2018, Pinkafeld, Avstrija

FH Burgenland je gostila dogodek projekta COOP4HEALTHCARE Interreg Slovenija-Avstrija, v okviru dogodka eNova, ki se je odvijal na kampusu v Pinkafeldu. eNova je največja znanstvena konferenca v regiji Burgenland in se osredotoča na prihodnost gradnje stavb in trajnostne ekološko-socialne digitalne tehnologije.Dogodek je ponudil priložnost, da so partnerji projekta, širši množici,  predstavili že dosežene rezultate projekta in bodoče aktivnosti ter rezultate. Partnerji so imeli na dogodku tudi stojnico na kateri so udeležnci lahko preko plakatov in brošur izvedeli več o projektu. Dogodek sam je povezal znanstveno sfero, ključne akterje in druge strokovnjake iz različnih strok ter jim tako ponudil odlično priložnost za povezovanje in iskanje novih možnosti sodelovanja, tudi na področju zdravstvenih storitev na programskem območju.Predstavniki partnerjev in drugi strokovnjaki v okviru projekta so predstavili svoje izkušnje s področja interakcije gradnje, inovativnih tehnologij in človeškega faktorja.

1. predstavitev: Zdravje v središču: tehnične rešitve in podporne storitve za promocijo samostojnega življenja

Univerza na Koroškem (CUAS) je predstavila koncept Living Lab-a, ki je več kot le fizični prostor, temveč ponuja nove pristope za sodelovanje – je interdisciplinaren pristop, sestavljen iz različnih metod, procesov, infrastructure in partnerstev, osnovanih na izmenjavi znanj in izkušenj ter vnosa novih tehnologij v socialni kontekst.

2. predtavitev: Analiza potreb na področju koncepta AAL za starejše

Sodobna tehnologija in zgradbe ponujajo nove rešitve in inovativne pristope za integracijo tehnologij, ki odgovarjajo na potrebe starejših. Iz tega razloga je bistveno, da sistematično analiziramo trenutne in predvidimo bodoče potrebe končnih uporabnikov. CUAS je zato predstavil nov model za zbiranje velike količine podatkov in njihovo analizo na področju AAL, ki so ga imenovali: “AAL-Welten-Model”.

3. predstavitev: Razvoj in testno testiranje rešitev AAL za starejše

Organizacija Pannon Business Network (PBN) sodeluje kot evropski strokovnjak v projektu COOP4HEALTHCARE. Predstavnika organizacije je predstavil svoje izkušje na področju AAL in kako testirajo digitalne rešitve za in s starejšimi.

Sledila je debata in izmenjava praktičnih izkušenj, ki je omogočila kritično analizo stanja, vzpostavljenih procesov in obstoječih konceptov. Predlagane rešitve in pristopi bodo zagotovili nadaljnji razvoj rešitev na tem področju, česar se partnerji projekta COOP4HEALTHACE veselijo in verjamejo, da bodo rešitve tudi zaradi projekta boljše!

Za več informacij o dogodkih, obiščite naš LinkedIn profil.

Za podrobne informacije se lahko obrnete na:

Michael Mut, BA
michael.mut@fh-burgenland.at
Fachhochschule Burgenland GmbH
Steinamangerstraße 21, A-7423 Pinkafeld

eNova 2018

Program dogodka
Agenda javni dogodek

Predstavitve projektni partnerjev lahko prenesete tukaj:

COOP4HEALTHCARE začetni sestanek

18.7.2018 je FH Burgenland v Pinkafeldu, Avstrija gostila prvo srečanje partnerjev projekta COOP4HEALTHCARE na katerem so partnerji že predstavili prve osnutke pilotnih projektov in aktivnosti s področja ozaveščanja o pozitivnih učinkih rešitev na področju digitalilzacije v zdravstvu (digitalizacija, prenos znanj in praks, razvoj podpornih storitev ter novi modeli sodelovanja). Končni cilj vseh pilotnih aktivnosti je prispevati k izboljšanju obstoječega ekosistema, predvsem za končne uporabnike zdravstvenih rešitev.

Prenesite brošuro

Rezultati projekta

Prvenstveno se spremembe v zdravstvenem sektorju dosegajo preko integriranih zdravstvenih rešitev. V okviru projekta bomo zato
(1) spodbujali prenos znanja in izkušenj ter sodelovanje med ključnimi akterji
(2) implementirali pilotne projekte
(3) pripravili akcijski načrt 2020-2026
(4) oblikovali skupino strokovnjakov – HEALTHCARE Think Tank

Pišite nam!

Vaši kontaktni podatki bodo shranjeni, da vas lahko kontaktirate v okviru te zahteve. S predložitvijo tega obrazca se strinjate s to uporabo. Dodatne informacije najdete v našem pravilniku o zasebnosti.

Vodilni partner:

Fachhochschule Kärnten,
gemeinnützige Privatstiftung
Villacher Straße 1
A-9800 Spittal
+43 (0)5 90500-0
+43 (0)5 90500-1110

Kontaktna oseba:

Daniela Krainer
Fachhochschule Kärnten,
gemeinnützige Privatstiftung

E-Mail: d.krainer@fh-kaernten.at
Tel: +43 (0)5 90500-3225